Roger Montfort Castillo
Barcelona 1981.

Estudio disseny gràfic a l'escola Eina. Vaig començar fent pràctiques a Novartis i com a becari a Mucho. Després he traballat a l'agència de publicitat i comunicació Gag fins 2011. He cursat dos Postgraus: un de Tipografía aplicada a l'Escola Elisava (Universitat Pompeu Fabra), i un altre d'Il·lustració avançada i nous suports a l'escola Massana (Universitat Autònoma de Barcelona). Actualment treballo com a disenyador gràfic autònom col·laborant amb altres estudis i professionals especialitzant-me en el disseny gràfic.

Estudio diseño gráfico en la escuela Eina. Empecé haciendo prácticas en Novartis y fui becario en el estudio Mucho. Después he trabajado en la agencia de publicidad y comunicación Gag hasta 2011. Cursé dos Posgrados: uno de Tipografía aplicada en la escuela Elisava (Universitat Pompeu Fabra), y otro de Ilustración avanzada y nuevos soportes en la escuela Massana (Universitat Autònoma de Barcelona). Trabajo actualmente como diseñador gráfico autónomo colaborando con otros estudios y profesionales especializándome en el diseño gráfico.

I studied graphic design in Escola Eina. I did my practical in Novartis and a scholarship in "Mucho" Studio. I worked in advertising and in a communication agency called "Gag" until 2011
Two Postgraduates in: 1. Applied Typography (Escola Massana-Univesrsidad Autónoma de Barcelona)
2. Advanced Illustration and Supporting Technology (Escola Massana Universidad Autónoma de Barcelona). At the present time I work as a freelance graphic designer collaborating with other studios and different professions.