Plaza & Janés Editorial
Proposta de projecte de col·lecció i portades.