Santa & Cole Comunicació
Diferents peces gràfiques per a la comunicació d'estiu
de l'empresa. Realitzat al departament de comunicació
de Santa & Cole.