Deumonforte

Client: Deumonforte Comunicació Gráfica
Símbol per a estudi de comunicació