Pas a Pas Identitat
Identitat visual per a botiga de calçat infantil.