Pfizer Oncology Comunicació
Gràfica per a les jornades i conferències d'oncología de pfizer. Adaptació per als diferents formats i creació de CDs amb el contingut de les conferències.