Salem's Lot Disseny Gràfic
Redisseny del cartell de la pel·lícula Salem's Lot de 1979. Amb l'arribada d'un nou veí els habitants de Salem comencen a posar-se malalts i morir.